Volba výboru PP ČAS a delegátů na sjezd ČAS

Vážení členové Pražské pobočky,
letošní rok není pouze stým výročím založení ČASu ale je rovněž rokem volebním. Je zapotřebí zvolit nový výbor pobočky. A ne jen to. Letos se bude v Brně o víkendu 1. a 2. dubna konat i sjezd ČASu, na který potřebujeme zvolit delegáty. Podle Jednacího a organizačního řádu, klíče pro výpočet počtu delegátů a počtu kmenových členů naší pobočky máme právo na sjezd vyslat deset delegátů s hlasovacím právem. Samozřejmě se sjezdu může zúčastnit každý člen ČAS, ale pouze delegáti mají hlasovací právo a pouze delegátům budou uhrazeny cestovní náklady. Bylo zvykem konat volby během výroční schůze pobočky, která je naplánovaná na konec března. Protože však jsme nuceni dodat seznam delegátů o měsíc dříve, nezbývá, než svolat zvláštní volební schůzi.

Volební schůzi svoláváme na 15.února 2017, 17:30 h na Štefánikovu hvězdárnu.

Na schůzi budeme volit jak delegáty na dubnový sjezd ČASu tak i nové vedení Pražské pobočky. Žádáme tedy kmenové členy PP, kteří by měli zájem zúčastnit se sjezdu a / nebo spolupracovat ve výboru PP a tím se podílet na směřování pobočky na začátku druhého století existence ČASu, aby vyjádřili svůj zájem zasláním emailu na adresu praha@astro.cz. Ve zprávě uveďte kromě jména i číslo legitimace a funkci, o kterou máte zájem (práce ve výboru a/nebo delegát sjezdu). Rovněž můžete sami navrhnout do funkce jiného člena PP ČAS. Navrhovaná osoba musí být o návrhu informovaná a musí s Vaší nominací vyjádřit souhlas.

Vaše návrhy a nabídky očekáváme nejpozději do 14. února, abychom se stihli na volební schůzi připravit.

Těšíme se na viděnou 15. února v 17:30 na Štefánikově hvězdárně
Výbor PP ČAS