Exkurze Polsko

Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět

Po exkurzích do laboratoře částicové fyziky CERN u Ženevy v roce 2002 a do jihozápadní Anglie, především pak do Stonehenge v roce 2003 přichází Pražská pobočka České astronomické společnosti s nabídkou cesty do Polska. Exkurzi po polských astronomických místech, zejména pak po místech spojených s Mikulášem Koperníkem, jsme částečně připravovali už v loňském roce jako alternativu k cestě do Anglie pro případ, že by se bezpečnostní situace ve světě ještě výrazně zhoršila a Anglie (zejména Londýn) by se v souvislosti s akcemi v Iráku stala nebezpečnou oblastí.

Termín

16. – 21. září 2004 (odjezd ve čtvrtek 16. 9. v odpoledních hodinách, návrat v úterý 21. 9. pozdě večer).

Program

Polsko je velká země s nevalnou kvalitou komunikací. Musíme tedy počítat s tím, že v autobuse strávíme řadu hodin dlouhými přejezdy. Přesto si myslíme, že jsme připravili zajímavý a pestrý program. Ostatně jsme vycházeli ze zkušeností z příprav minulých zahraničních exkurzí, které se setkaly s dobrým ohlasem.

Mimo návštěv míst přímo spojených s životem Mikuláše Koperníka (Toruń, Frombork, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Krakow) navštívíme například i největší koronograf na světě (Białków u Vratislav), impaktní kráter Morasko u Poznaně, solné doly (Wieliczka) a místo památné bitvy u Grunwaldu (1410).

Podrobnější informace najdete na samostatné stránce věnované programu.

Doprava

Obrátili jsme se opět na firmu „LAS – Karel Linhart“ z Vlašimi, který nás vezl do CERNu i ke Stonehenge, protože jsme byli vždy spokojeni s profesionalitou řidičů, jejich ochotou se stoprocentně podřídit našim potřebám, jejich doprovodnými službami jako je prodej nápojů a také cena se vždy pohybovala v nižší hladině.

Cena

Cena exkurze je 4 200 Kč. Zahrnuje dopravu, sdružené pojištění pro cestu a pobyt a pojištění zdravotních výloh. Případné vstupné si každý hradí sám. Stravování je individuální. Počítáme s tím, že obědy „vyřídíme“ po cestě (abychom si nezabrali cenný čas na prohlídky a přesuny Polskem), kdežto na večeře poskytneme dostatek času tak, aby si každý mohl zajít do polské hospůdky.

Cena pro členy Pražské pobočky a členy ČAS je zlevněna následovně (dotace z prostředků Pražské pobočky):

  • člen PP ČAS, který se stal členem po 15. 4. 2004 – o 0 Kč (cena zůstává na 4 200 Kč)
  • člen PP ČAS, který se stal členem před 15. 4. 2004 – o 700 Kč (na 3 500 Kč)
  • člen PP ČAS a ČAS, který se stal členem před 15. 4. 2004 – o 1 200 Kč (na 3 000 Kč)

Organizační zajištění

Pro cestu do Polska využíváme mimořádného zázemí přímo v Polsku, kde žije náš kolega a bývalý dlouholetý redaktor zpravodaje Pražské pobočky CrP Luděk Vašta. Program exkurze po polských astronomických místech také připravuje např. Mgr. Pavel Najser a využili jsme i návrhů dalších kolegů.