O pobočce

Kontakt, výbor

Zprávy o činnosti

Pražská pobočka je největší složkou České astronomické společnosti (ČAS). V současné době sdružuje přes 240 svých členů (pražských i mimopražských) se zájmem o astronomii v České republice.

Činnost

Činnost pobočky se soustřeďuje na pořádání přednášek a exkurzí pro své členy. Mezi největší akce pořádané Pražskou pobočkou patří zahraniční exkurze (do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN (2002), „Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět“ (2004), Za úplným zatměním Slunce do Číny (2009).

Další informace o činnosti najdete na stránkách věnovaných akcím Pražské pobočky nebo ve výročních zprávách.

Zpravodaj Corona Pragensis

Pro své členy pobočka vydává tištěný zpravodaj Corona Pragensis. V něm mimo vnitřních informací o pobočce a její činnosti vychází články s astronomickou tématikou.

Organizace

V čele Pražské pobočky stojí její výbor, který je volen členy pobočky vždy na 3 roky. Výbor odpovídá za chod pobočky a pořádání přednášek a exkurzí pro své členy.

V rámci pobočky funguje i Optická skupina ČAS, která se schází každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 16h na Štefánikově hvězdárně.

V čele České astronomické společnosti stojí Výkonný výbor ČAS, který odpovídá za chod společnosti jako celku, propagaci ČAS a astronomie v České republice i ve světě, je pořadatelem Astronomické olympiády a pro členy ČAS vydává zpravodaj Kosmické rozhledy (součást časopisu Astropis).

Členství

Pokud Vás činnost Pražské pobočky zaujala, navštivte stránku „Jak se stát členem“. Pro členy Pražské pobočky je připravena stránka „Informace pro členy“.