2004

  • leden: Obloha v roce 2004 (Ing. Pavel Příhoda)
  • únor: Kosmonautika v roce 2003 (Ing. Marcel Grün)
  • březen: Výroční členská schůze a Žeň objevů 2003 (RNDr. Jiří Grygar)
  • duben: Exkurze ke stroji Pražského orloje na Staroměstském náměstí
  • květen: Přechod Venuše přes sluneční disk – Keplerova předpověď, Halleyova metoda a příběhy dřívějších pozorování (RNDr. Alena Šolcová)
  • červen: Mikuláš Koperník a jeho historický význam v dějinách vědy (Mgr. Pavel Najser)
  • září: Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět – zahraniční exkurze
  • říjen: Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět – naposledy, tentokrát v obrazech a vyprávění
  • listopad: První třídou k Saturnu a zpět (Mgr. Martin Pauer)

• • • • •

Obloha v roce 2004 (Ing. Pavel Příhoda)

út 27. ledna 2004 od 17:00 v pražském Planetáriu

V úterý 27. ledna 2004 od 17:00 se v Planetáriu v sále Cosmorama koná tradiční přednáška „Obloha v roce 2004“. Připravil a hovoří Ing. Pavel Příhoda. Přednáška je přístupná i veřejnosti, členové Pražské pobočky mají po předložení členské legitimace vstup zdarma.

• • • • •

Kosmonautika v roce 2003 (Ing. Marcel Grün)

út 24. února 2004 od 17:30 v pražském Planetáriu

V úterý 24. února 2004 se v Planetáriu v sále Starvid koná setkání Pražské pobočky s následujícím programem: 17:30 – volba delegátů pobočky na sjezd ČAS, 18:00 – tradiční přednáška „Kosmonautika v roce 2003“. Připravil a hovoří Ing. Marcel Grün. Přednáška je přístupná i veřejnosti, členové Pražské pobočky mají po předložení členské legitimace vstup zdarma.

• • • • •

Výroční členská schůze a Žeň objevů 2003 (RNDr. Jiří Grygar)

po 29. března 2004 od 18:30 v posluchárně M1 na Matematicko fyzikální fakultě

V pondělí 29. března 2004 se od 18:30 koná Výroční členská schůze. Setkání se koná na výjimečném místě, v posluchárně M1 na Matematicko fyzikální fakultě v budově děkanátu, ulice Ke Karlovu 3, Praha 2 (asi 8 minut pěšky od metra C na I. P. Pavlova). Program: přednesení výroční zprávy za uplynulý rok, přednesení zprávy o hospodaření v roce 2003, přednesení revizní zprávy, diskuse, informace o Sjezdu ČAS v Litomyšli, informace o zvolených delegátech pobočky, volba výboru na další tříleté období, volba revizora.

Přibližně v 19:00 začne tradiční přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. – Žeň objevů 2003, která bude přístupná také studentům MFF UK.

• • • • •

Exkurze ke stroji Pražského orloje na Staroměstském náměstí

út 27. dubna 2004 od 17:30 u Pražského orloje

V úterý 27. dubna 2004 se koná exkurze ke stroji Pražského orloje na Staroměstském náměstí. Ke stroji (přístup dvířky pod orlojem) nás pustí orlojník pan Zámečník a odborný výklad provede RNDr. Zdislav Šíma, CSc. z Astronomického ústavu Akademie věd. Na exkurzi je třeba se předem přihlásit. Přihlašovat se můžete Pavlu Suchanovi. Ke stroji orloje se vejdou tak 3 návštěvníci, exkurze bude tedy probíhat v malých skupinkách. Orientačně se můžete přihlásit do dvou skupin, jedna od 17:30 a druhá od 18:15. Sraz přihlášených před orlojem.

• • • • •

Přechod Venuše přes sluneční disk – Keplerova předpověď, Halleyova metoda a příběhy dřívějších pozorování (RNDr. Alena Šolcová)

st 26. května 2004 od 19:00 na Štefánikově hvězdárně

Ve středu 26. května 2004 se uskuteční na Štefánikově hvězdárně na Petříně od 19:00 přednáška RNDr. Aleny Šolcové na téma Přechod Venuše přes sluneční disk – Keplerova předpověď, Halleyova metoda a příběhy dřívějších pozorování.

• • • • •

Mikuláš Koperník a jeho historický význam v dějinách vědy (Mgr. Pavel Najser)

čt 24. června 2004 od 18:30 na Štefánikově hvězdárně

Ve čtvrtek 24. června 2004 od 18:30 na Štefánikově hvězdárně pořádá Pražská pobočka přednášku, která se úzce váže k připravované zářijové exkurzi do Polska. Připravil a hovoří Mgr. Pavel Najser. Přednáška je přístupná i veřejnosti, členové PP ČAS mají vstup zdarma.

V přednášce bude vyložen vývoj názorů na stavbu světa od starověku do renesance a hlavní příčiny vzniku nových myšlenkových proudů. Budeme sledovat život Mikuláše Koperníka od mládí až po vyzrálou renesanční osobnost, vývoj jeho názorů vedoucích k epochálnímu dílu. Seznámíme se s hlavními principy Koperníkova heliocentrického systému, jeho přednostmi i nedostatky a zejména jeho významem pro pozdější vývoj přírodních i společenských věd.

• • • • •

Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět

čt 16. září – út 21. září 2004

Informace o exkurzi po polských astronomických místech, zejména pak po místech spojených s Mikulášem Koperníkem najdete na samostatné stránce – Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět.

Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět – naposledy, tentokrát v obrazech a vyprávění

út 26. října 2004 od 18:00 v čajovně „V Síti“

Výbor Pražské pobočky zve účastníky exkurze do Polska, ale i ostatní členy i nečleny PP ČAS na vzpomínkový večer (fotografie, video a zážitky účastníků akce Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět). Vzpomínkový večer se bude konat na netradičním místě, v čajovně V síti (ul. Jana Masaryka 46, Praha 2) v úterý 26. října od 18.00.