Jak se stát členem

Pokud se chcete stát novou členkou či novým členem Pražské pobočky ČAS, neváhejte kontaktovat Lenku Soumarovou (e-mail: soumarova@observatory.cz, tel.: 603 759 280)

Co vám přinese členství v Pražské pobočce a České astronomické společnosti?

Budete se moci účastnit pobočkou pořádaných přednášek a exkurzí, poštou nebo emailem dostávat zpravodaj Corona Pragensis, budete moci využívat slevy na vybrané exkurze. Členové ČAS dále získávají časopis pro astronomy amatéry Astropis, pravidelně vycházející věstník Kosmické rozhledy, slevy do vybraných hvězdáren a planetárií, na nákup astronomické techniky a v neposlední řadě tím přispějete k rozvoji astronomie v České republice.

Podrobný výčet výhod naleznete zde.

Typy členství

Členem PP ČAS můžete být, aniž byste byli členy ČAS. Na druhou stranu je vhodné, abyste byli i členy ČAS, protože na tyto členy dostává naše pobočka peníze ze státní dotace RVS.

Jste-li členem ČAS, můžete být zároveň členem kterékoliv jeho pobočky či sekce (složky ČAS). Pokud Vás osloví činnost více složek ČAS a chcete být členem všech těchto složek, je třeba uhradit členský příspěvek do každé složky zvlášť a navíc prostřednictvím jedné sekce zaplatit tzv. centrální příspěvek ČAS (složka jejímž prostřednictvím tento příspěvek platíte, je vaše tzv. kmenová složka).

  • Členství kmenové – takovýto člen je členem PP ČAS i ČAS, své členské příspěvky do ČAS platí prostřednictvím Pražské pobočky.
  • Členství hostující – takovýto člen je členem PP ČAS i ČAS, své členské příspěvky do ČAS platí prostřednictvím jiné složky ČAS.
  • Členství externí – takovýto člen je členem pouze PP ČAS, není členem ČAS

Členské příspěvky

Příspěvky se skládají ze 2 částí, které člen hradí dle typu členství:

  • Centrální příspěvek
  • Příspěvek do PP ČAS

Jednotlivé příspěvky podle typu členství:

  • Členství kmenové – hradí se centrální příspěvek + příspěvek do PPČAS
  • Členství hostující – hradí se jen příspěvek do PPČAS
  • Členství externí – hradí se jen příspěvek do PPČAS

Aktuální výši členských příspěvků a pokyny k platbě naleznete na stránce s informacemi pro členy.