Exkurze Itálie

Akce už proběhla, fotky naleznete zde.

Upozorňujeme na doplňující informace k návštěvě muzea v Bolzanu u Ötziho. Zdroj Ing. Jan Kolář

—————————————————————————————————————————————–

Pražská pobočka České astronomické společnosti připravuje expedici za astronomickými zajímavostmi v oblasti severní Itálie v termínu pondělí 27. září – neděle 3.října 2010 (pouze 3 dny dovolené).

Toskánsko, kraj Veneto i Alto Adige patří mezi nejnavštěvovanější oblasti Itálie. Malebná krajina, kultura a umění, pozůstatky římských památek, románská a renesanční architektura. Padova, Bologna a Florencie jsou kolébkami umění i vzdělání. Kraj se pyšní řadou památek UNESCO a jmény velikánů jako Galileo, Michelangelo i Leonardo.

Program exkurze

1. den: odjezd večer z Prahy (cca 20 hod.), transfer přes Rakousko

2. den: příjezd do ASIAGA, prohlídka hvězdárny s odborným doprovodem, přejezd do města PADOVA, prohlídka historického univerzitního města (UNESCO), kaple Scrovegniů, basilika Sant’ Antonio, historická universita s krásnou botanickou zahradou (nejstarší v Evropě – r.1545), kazatelnou Galilea a proslulou pitevnou, ubytování, večeře

3. den: BOLOGNA, prohlídka města s cihlovými paláci, rodovými věžemi a ulicemi s podloubím, gotický kostel, katedrála z 10.století, krásná italská náměstí Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, starobylé Archiginnasio, součást jedné z nějstarších univerzit světa, ubytování, večeře

4. den: PISA, prohlídka historické části města s šikmou věží a baptisteriem, Composanto, návštěva šikmé věže v Pise, která se mimojiné proslavila pokusy Galilea (zajistíme možnost vstupu na věž), místo narození Leonarda da Vinci, návštěva Museo Leonardino,ubytování v lázeňském městě MONTECATINI TERME, večeře

5. den: celodenní FLORENCIE, perla Toskánska: prohlídka města UNESCO s místním průvodcem, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Ponte Vecchio, Piazza Duomo, dóm a baptistérium, S. Croce(5€), galerie Pitti, zahrady Boboli, kostel San Lorenzo, kaple Medicejských* (6 €) s Michelangelovými náhrobky, tržnice, kouzlo uliček, návrat na ubytování, večeře

6. den: cesta do Alto Adige BOLZANO, prohlídka města s překrásnými měšťanskými domy, město s tyrolským koloritem a vinařský kraj, noční přejezd do ČR

7. den: návrat v dopoledních hodinách

Cena 9.990 Kč zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, 4x hotel*** se snídaní, 4x večeře, vjezdy do historických měst, průvodce, komplexní pojištění, zákonné pojištění CK proti úpadku; nezahrnuje vstupné a jízdné v centrech měst, kam není povolen vjezd turistic. autobusů, místní průvodce ve Florencii (cca 6 €/os.), dopravu po Florencii(cca 1,50€ jízda).(Předpokládá se 50-60 €).
Příplatek 1.900 Kč za jednolůžkový pokoj.
Doporučujeme 60€ jako kapesné na vstupné. Celkové kapesné doporučujeme min. 100€
.
Poznámka : vstupné a příp. Jízdné zařizuje průvodce hromadně a zajistí případné slevy.

Doprava: zájezdové klimatizované autobusy s polohovacími sedadly a s DVD, lednicí a barem. Za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje.
Ubytování: 4x hotel***, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím s možností přistýlky.
Stravování: v ceně jsou 4x posílené kontinentální snídaně a 4x večeře servírovaná v hotelu – italská kuchyně.
Pojištění: Součástí ceny zájezdu je komplexní pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel. Cena též zahrnuje pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 sb.

Přihlášky přijímáme e-mailem na adrese: soumarova@observatory.cz nebo mobil 603 759 280
platby na účet 670100-2206118863/6210, variabilní symbol rodné číslo.

Do přihlášky uvádějte:
1/ Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo kontaktní osoby (u skupiny)
2/ Jméno, příjmení, adresu a rodné číslo účastníka zájezdu (potřebujeme kvůli pojištění).
3/ Požadavek na jednolůžkový pokoj.

Platba:
Záloha 4000,-Kč do 15.července 2010, přihláška je platná pouze po složení zálohy. Záloha je vratná pouze pokud se podaří sehnat náhradníka.
Doplatek 5990,-Kč do 20.srpna 2010
Kapacita zájezdu cca 35 osob, platí pořadí došlých přihlášek.