2009

 • leden: Obloha v roce 2009 (Ing. Pavel Příhoda)
 • březen: Výroční členská schůze PPČAS s přednáškami v ZOO (přednášky + výroční členská schůze)
 • duben, květen, červen: Speciální astronomické odpoledne na Štefánikově hvězdárně (přednášky + exkurze)
 • květen: Exkurze ke stroji Pražského orloje
 • červenec: Expedice Čína 2009
 • září: Exkurze k seismické stanici Praha
 • říjen: Exkurze ke školnímu jadernému reaktoru VR-1
 • listopad: Vzpomínky na dlouhou cestu – Čína 2009

• • • • •

Obloha v roce 2009 (Ing. Pavel Příhoda)

út 6. ledna 2009 od 17:00 v pražském Planetáriu

V úterý 6. ledna 2009 od 17:00 se v Planetáriu koná tradiční přednáška „Obloha v roce 2009“. Připravil a hovoří Ing. Pavel Příhoda. Přednáška je přístupná i veřejnosti, členové Pražské pobočky mají po předložení členské legitimace vstup zdarma.

• • • • •

Výroční členská schůze PPČAS s přednáškami a pozorováním v ZOO

so 28. března 2009 od 10 do 16 hod. v přednáškovém sále pražské ZOO

Pražská pobočka ČAS pořádá v sobotu 28. 3. 2009 přednáškový den spojený s výroční schůzí v přednáškovém sále pražské ZOO. Nedaleko přednáškového sálu bude během dne probíhat pozorování pro veřejnost.

Program přednáškového dne:

 • 11:30 – 12:45 h. – pauza na oběd
 • 12:45 – 13:00 h. – výroční členská schůze PPČAS
 • 13:00 – 14:30 h. – Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. bude přednášet na téma „Velký třesk z pohledu současné fyziky“
 • 14:30 – 16:00 h. – Mgr. Jiří Kroulík přednese přednášku na téma „Kosmonautika na rozcestí“

Vstup do ZOO je pro členy PP ČAS zdarma po předložení členského průkazu PP ČAS, vstup na přednášky je volný do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

• • • • •

Speciální astronomické odpoledne na Štefánikově hvězdárně

so 25. dubna, 23. května 2009 od 15 hod. na Štefánikově hvězdárně v Praze

Pražská pobočka ČAS vás zve na cyklus přednáškových odpolední doplněných o astronomický pořad a o mimořádnou příležitost exkurze na pracoviště robotického dalekohledu MARK, které se konají v sobotu 25. dubna a 23. května na Štefánikově hvězdárně (Petřín 205, Praha 1). Vstup na tato odpoledne jsou pro členy PPČAS zdarma. Na pokladně se pouze musíte prokázat členskou průkazkou.:

Sobota 25. dubna 2009, Štefánikova Hvězdárna, Praha

 • od 15:00 – Jakub Rozehnal: „Dejte mi pevný bod …“
  „… a pohnu Zemí“, prohlásil kdysi Archimédes. Netušil, že planety prošly obdobím rozsáhlé migrace, která dramaticky poznamenala tvář sluneční soustavy, aniž by k tomu nějaký pevný pod potřebovaly. (30 min)
  Mgr. Stanislav Poddaný: Cizí světy
  Dlouhou dobu jsme nevěděli, i když tušili, že existují – exoplanety, planety u jiných sluncí. Současné možnosti jejich detekce a problémy s tím spojené. Možnosti pozorování exoplanet amatérskými dalekohledy. (30 min)
  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Životopis vesmíru
  Vývoj názorů fyziky na vznik a vývoj vesmíru od středověku po současnost. Současná kosmologie v sobě spojuje svět propastných hlubin vesmíru s titěrným světem elementárních částic. (30 min)
 • od 17:00 – Hledá se Země – pořad o zkoumání extrasolárních planet
 • od 18:00 – exkurze k robotickému dalekohledu MARK

Sobota 23. května 2009, Štefánikova hvězdárna, Praha

 • od 15:00 – Mgr. Pavel Najser: Dalekohled a jeho první roky v astronomii
  Bude krátce pojednáno o historii objevu dalekohledu, o prvních astronomických pozorováních a objevech a o některých sporech o jejich prioritu. (30 min)
  Ing. Martin Fuchs: Druhá revoluce v pozorovací astronomii
  Po čtyři století tvořily dalekohled pouze čočky a zrcadla, než se optika spojila s elektronikou a začala se psát nová éra pozorovací astronomie. Doba, kdy dalekohledy mají takřka neomezené rozměry a zemská atmosféra už neznamená překážku. (30 min)
  Ing. Jiří Svoboda: Kosmické observatoře
  Proč je dobré mít dalekohled na oběžné dráze a představení vybraných kosmických dalekohledů. (30 min)
 • od 17:00 – Vesmír a světlo – pořad o světle, jeho vlastnostech a optických přístrojích
 • od 18:00 – exkurze k robotickému dalekohledu MARK

Sobota 13. června 2009, Štefánikova hvězdárna, Praha

 • od 15:00 – Mgr. Lenka Soumarová: Dočkáme se slunečních skvrn?
  Slunce, naše nejbližší hvězda, rozhodně není hvězdou nudnou. Díky přítomnosti magnetického pole mění svoji aktivitu. V současné době je už dlouhou dobu velmi málo aktivní. Jedná se ještě o normální stav nebo je to něco neobvyklého? Kdy se dočkáme zvýšení jeho aktivity?
  Mgr. Jakub Haloda: Návrat na Měsíc
  Stane člověk po více než čtyřiceti letech opět na měsíčním povrchu? A co vlastně dnes víme o Měsíci?
  Jindřiška Majorová: Novinky ze světa jasných planet
  Jasná planeta je v tomto případě synonymum pro planety viditelné na obloze pouhým okem. Patří sem Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Co o nich víme nového? Změnil se nějak výrazně náš pohled na tyto planety? Na to se pokusíme odpovědět v této přednášce.
 • od 17:00 – Měsíc – sen a skutečnost – audiovizuální pásmo o našem nejbližším kosmickém sousedovi
 • od 18:00 – exkurze k robotickému dalekohledu MARK

• • • • •

Exkurze ke stroji Pražského orloje

út 12. května 2009 od 18:00, 18:30 a 19:00 na Staroměstském náměstí

V úterý 12. května 2009 se koná exkurze ke stroji Pražského orloje na Staroměstském náměstí. Ke stroji (přístup dvířky pod orlojem) nás pustí orlojník pan Otakar Zámečník a odborný výklad provede RNDr. Zdislav Šíma, CSc. z Astronomického ústavu Akademie věd, v. v. i. Na exkurzi je třeba se předem přihlásit. Přihlašovat se můžete Mgr. Lence Soumarové (soumarova@observatory.cz), telefon 603 759 280. Ke stroji orloje se vejde málo osob najednou, exkurze bude tedy probíhat v malých skupinkách. Můžete se přihlásit do tří skupin: jedna od 18:00, druhá od 18:30 a třetí od 19:00 hodin, vždy po 5 lidech. Sraz přihlášených bude před orlojem.

• • • • •

Expedice Čína 2009

st 15. -31. červenec 2009

Pražská pobočka České astronomické společnosti připravuje expedici za pozorováním úplného zatmění Slunce v Číně dne 22. 7. 2009. Jedná se o nejdelší úplné zatmění Slunce ve 21. století.

• • • • •

Exkurze k seismické stanici Praha

čt 24. září 2009 od 17:00 v podzemí budovy MFF UK

Ve čtvrtek 24. září 2009 od 17 h se koná exkurze k seismické stanici v podzemí budovy MFF UK Ke Karlovu 3, Praha 2, která svoji rutinní činnost zahájila již v roce 1927. Odborný výklad provede RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D. a RNDr. Jaromír Jánský, CSc. z Katedry geofyziky MFF UK. Na exkurzi je třeba se předem přihlásit. Přihlašovat se můžete Mgr. Lence Soumarové (soumarova@observatory.cz), telefon 603 759 280. Sraz přihlášených bude před budovou fakulty (Ke Karlovu 3, Praha 2).

• • • • •

Exkurze ke školnímu jadernému reaktoru VR-1

po 26. října 2009 od 15:00 v budově fakulty MFF UK v Troji

V pondělí 26. října 2009 od 15 h se koná exkurze ke školnímu jadernému reaktoru VR-1, který se nachází v objektu MFF UK a FJFI v Troji (V Holešovičkách 2, Praha 8; těžké laboratoře v bloku C). Školní jaderný reaktor VR-1 je lehkovodní reaktor bazénového typu s obohaceným uranem. Moderátorem neutronů je lehká demineralizovaná voda, která slouží i jako reflektor, biologické stínění a chladivo. Odvod tepla z aktivní zóny probíhá přirozenou konvekcí. Více informací naleznete zde (http://www.reaktorvr1.eu). Vzhledem k bezpečnostním opatřením je počet účastníků exkurze omezený a je nutné splnit tyto podmínky:

 • Vstupovat mohou pouze osoby starší 18 let nebo v případě osob připravujících se na budoucí povolání (studenti středních škol) osoby starší 16 let.
 • Maximální počet návštěvníků (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30.
 • Do haly reaktoru nesmí vstupovat těhotné ženy, je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny.
 • V hale reaktoru je návštěvníkům zakázáno používat mobilní telefony a jiné technické prostředky komunikace.
 • Předem je nutné vyplnit seznam účastníků exkurze – jméno a číslo OP nebo pasu.
 • Vyplněný seznam je nezbytné poslat nejméně 2 pracovní dny (21. 10. 2009) před datem exkurze a jména s údaji budou závazná.
 • Každý účastník musí být uveden na seznamu a je povinen mít u sebe doklad ke kontrole totožnosti (jehož číslo je uvedeno v zaslaném seznamu). Před vstupem bude provedena kontrola a vstup bude povolen pouze osobám splňujícím všechny výše uvedené náležitosti.

Přihlašovat se můžete Mgr. Lence Soumarové (soumarova@observatory.cz), telefon 603 759 280. Sraz přihlášených bude 10 minut před začátkem exkurze u hlavního vchodu do budovy fakulty MFF UK v Troji (V Holešovičkách 2, Praha 8).

• • • • •

Vzpomínky na dlouhou cestu – Čína 2009

čt 26. listopad 2009 od 18:00

Organizační výbor Čína 2009 vás zve na vzpomínkové setkání a posezení nad fotografiemi z expedice PPČAS za úplným zatměním Slunce v červenci 2009. Setkání se uskuteční v internetové čajovně „V Síti“, ul. Jana Masaryka 46, Praha 2.