Informace pro členy

Výše členských příspěvků

 • Centrální příspěvek – 500 Kč
  (studenti a důchodci: 400 Kč)
 • Příspěvek do PP ČAS – 100 Kč

Jednotlivé příspěvky podle typu členství:

 • Členství kmenové (přípěvek ČAS + PPČAS) – 600 Kč
  (studenti a důchodci: 500 Kč, zahraniční členství: 800 Kč)
 • Členství hostující (jen příspěvek PPČAS) – 100 Kč.

Platba příspěvků

Členské příspěvky je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

 • složenkou typu A, kterou jste dostali ve zpravodaji CrP (nebo kterou si můžete vyžádat u Lenky Soumarové),
 • převodem na účet PP ČAS (viz níže),
 • v hotovosti při setkáních pobočky.

Při platbě předtištěnou složenkou typu A vyplňte, prosím, vaše jméno, adresu a celkovou částku. Platbu rozepište do kolonky „Zpráva pro příjemce“ následujícím způsobem: uveďte písmeno K, pokud platíte do PP kmenově, tzn. 600 Kč (plné členství) či 500 Kč (důchodce, student); písmeno H, pokud jste člen hostující, tzn. platíte jen 100 Kč, a pak tedy centrální příspěvek platíte prostřednictvím jiné pobočky či sekce. Dále nezapomeňte, prosím, uvést výši případného daru. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (členské číslo na průkazce pobočky), který je nezbytný k identifikaci platby!

POZOR – máme nový účet u FIO banky!
V případě platby členského příspěvku převodem na účet PP ČAS

číslo účtu : 2100452468 / 2010 

použijte stejné platební údaje, které najdete předtištěné na složence. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (členské číslo na průkazce pobočky), který je nezbytný k identifikaci platby! Podrobný rozpis platby zašlete, prosím, na soumarova (@) observatory(.)cz. Případné dotazy ohledně plateb příspěvků vám zodpoví hospodář pobočky Jaromír Jindra nebo správce databáze členů Lenka Soumarová.

Vzkaz výboru

Chcete-li předat vzkaz výboru, napište nám na email praha@astro.cz.