2021

  • Červenec: Neformální setkání členů Pražské pobočky ČAS (akce PP ČAS)
  • Září: Plenární schůze Pražské pobočky ČAS (akce PP ČAS)

• • • • •

Neformální setkání členů Pražské pobočky ČAS

Jelikož jsme se z obecně známých důvodů ještě letos nemohli potkat, vyhlašujeme jako výbor PP ČAS neformální setkání na petřínské Štefánikově hvězdárně.

Termín:
Ve středu 21. července 2021 od 18:30 (až do uzavření hvězdárny či vyčerpání účastníků)

Předpokládaný program:
18:30 – 19:00 sraz účastníků před hvězdárnou u občerstvení, nezávazné klábosení
19:00 – 20:00 prohlídka hvězdárny (včetně běžně utajovaných částí jako je pozorovací domeček a východní kopule)
20:00 – 21:00 neformální program dle chuti účastníků, možné promítání fotek a jiných zajímavostí
po 21:00 případné pozorování oblohy, pokud počasí dá…

Občerstvení a všeobecná pohoda budou zajištěny!

Přijďte s námi pobýt na místo, s ČASem významně spjaté, podiskutovat o naší činnosti, seznámit se s ostatními a přispět třeba k budoucímu programu naší pobočky!
Speciálně lákáme naše nové členy, aby hezky vpluli do dění…

Moc se na Vás těšíme!

• • • • •

Plenární schůze Pražské pobočky ČAS

Vážení členové Pražské pobočky ČAS,

jak jsme již avizovali na on-line schůzi dne 29.6. 2021 (a také v pozvánce na ní), proběhne letos opět sjezd celé ČAS, kde se bude volit nový Výkonný výbor na další 4-leté období. Za PP ČAS máme právo na 10 delegátů a je škoda jej nevyužít. V příloze najdete kandidátku na delegáta za PP ČAS, rozmyslete prosím vaši účast a v kladném případě kandidátku vyplňte a pošlete odpovědí na tento mail do 13.8. 2021.
Sjezd ČAS proběhne 18.9. 2021 v pražském Planetáriu ve Stromovce, předpokládaný čas je 9:00 až 18:00.

<span“>Dále musí letos proběhnout volby nového Výboru PP ČAS. Výbor potřebuje novou krev a nový elán, rozmyslete tedy opět vaši možnou účast a v kladném případě opět vyplňte přiloženou kandidátku a pošlete zpět do 13.8. 2021.

Těšíme se, že získáme do výboru nové aktivní členy, abychom mohli pokračovat v dlouholeté úspěšné činnosti Pražské pobočky, která spočívá především v popularizační činnosti a akcích pro veřejnost.

Hlasování o kandidátech na sjezd a hlasování o novém Výboru PP ČAS proběhne na plenární schůzi PP ČAS ve čtvrtek 2.9. 2021. Na tuto schůzi dostanete včas ještě jednu pozvánku se všemi potřebnými informacemi (místo a čas začátku, seznam došlých kandidátek, abyste se s nimi mohli předem seznámit).

Na závěr vám připomínáme letošní chystané akce:
02.09. 2021 Plenární schůze PP ČAS
10.-12.09.2021 Litické hvězdobraní
září 2021 Zářijová přednáška v pražském Planetáriu (téma a termín upřesníme)
1.-3.10. 2021 Podzimní MHV v Zubří u Nového Města na Moravě

Přejeme vám všem krásné prázdniny pokud možno s čistou oblohou!