Uctění památky zakladatelů 3.12.2017

Vážení přátelé,

kvapem se blíží vyvrcholení oslav stého výročí založení ČAS. Při této příležitosti jest na místě vzdát hold osobám, které v neutěšených dobách, na sklonku světové vojny, vymýšleli, připravovali, organisovali a v posledku dosáhli založení našeho spolku. Rádi bychom pietním aktem uctili památku zakladatelů a i dalších důstojných osobností naší astronomické společnosti. Jakožto pobočka místně příslušná jsme se tohoto úkolu podjali a zveme zájemce k pouti po hřbitovech a rovech těchto našich významných předků. Máme v plánu projít hřbitovy v Břevnově, Malvazinkách a pouť ukončíme na Olšanech.

Sraz zájemců bude v neděli 3.prosince v 10h před hřbitovem v Břevnově (mapa zde), případně je možnost svézt se busem v 9:30 z Hloubětína od Supra Praha. Protože pouť bude dlouhá a času poskrovnu (v 17h budou hřbitovy již uzavřeny) rádi bychom pro urychlení využili autokarové přepravy. Abychom měli představu a počtech a pro snazší organisaci žádáme účastníky, aby svůj zájem projevili odpovědí na tuto výzvu (praha@astro.cz).

Těšíme se na setkání.

S úctou výbor PP