Příspěvky do PP ČAS na rok 2017

Výkonný výbor ČAS rozhodl ponechat minimální výši členských příspěvků na rok 2017 ve stejné výši, jako v roce 2016, tj. základní 500 Kč, nevýdělečně činní 400 Kč, zahraniční členové 700 Kč.

Výbor Pražské pobočky ponechává výši členského příspěvku na rok 2017 beze změny, tedy ve výši 100,- Kč, členové nad 70 let zdarma.

Příspěvek tedy činí:

  • 600,- Kč pro výdělečně činné
  • 500,- Kč pro nevýdělečně činné
  • 400,- Kč pro členy nad 70 let
  • 100,- Kč pro hostující členy (platí centrální příspěvek prostřednictvím jiné složky)

Platbu, prosím, proveďte převodem na účet:

2100452468 / 2010 

nejpozději do 27. 10. 2016. Jako variabilní symbol uveďte vaše členské číslo (na průkazce). Nové členské průkazky budou rozeslány spolu s členským věstníkem Kosmické rozhledy jako příloha časopisu Astropis.

V případě nejasností kontaktujte Lenku Soumarovou – soumarova@observatory.cz nebo na tel. 603 759 280.