Kopalova přednáška za rok 2022

AKCE ZRUŠENA!

Kvůli zhoršující se situaci šíření Covid 19 je akce zrušena. Přijměte omluvu.

23. listopadu 2021 od 18:00 v Planetáriu hl.m. Prahy, Sál Starvid
Autor: Josef Ďurech
Název: Rekonstrukce fyzikálních vlastností planetek pomocí inverzních metod

Fotometrie planetek je základní metodou, jak získat informace o těchto malých tělesech naší Sluneční soustavy. Díky rotaci planetek se množství odraženého slunečního záření periodicky mění a z analýzy těchto změn můžeme rekonstruovat přibližný tvar a rotační stav planetky. Tímto způsobem se podařilo určit tvary několika tisíců z nich. V kombinaci s dalšími typy pozorování lze odvodit další fyzikální vlastnosti včetně detailů povrchu. V přednášce budou vysvětleny základní principy inverzních metod využívaných pro studium planetek, představeny nejdůležitější výsledky a zmíněny některé konkrétní aplikace.