Den s PP ČAS v Národním zemědělském muzeu

V březnu pořádá Pražská pobočka ve spolupráci s NZM společnou akci „Den s PP ČAS v Národním zemědělském muzeu“ v sobotu 23. března 2024.

Na programu je výroční schůze a dvě přednášky:

9:00 – Výroční členská schůze Pražské pobočky ČAS

10:00 – „Putování za blesky napříč Sluneční soustavou“
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

Bouřka je přírodní jev, který mnohé z nás děsí a mnohé z nás fascinuje. Profesionální lovci bouřek vyjíždějí, aby jev prozkoumali zblízka, amatéři pak aby získali úžasné záběry. Co ale o blesku víme doopravdy? Vývoj pozorovací techniky nám umožnil detekovat bouřky i na jiných tělesech Sluneční soustavy. Jaké jsou bouřky na jiných planetách?

14:00 – „Slunce na Zemi aneb jaderná fúze“
Doc. Ing. Slavomír Entler, Ph.D.
, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Změny klimatu, znečištění životního prostředí a vývoj energetické situace kladou důraz na hledání bezpečných, spolehlivých a k přírodě šetrných energetických zdrojů. S odchodem od fosilních paliv výrazně naroste role elektrické energie. Solární a větrné zdroje nemohou spotřebu pokrýt. Jaké jsou nejnovější výsledky a pokroky v technologii jaderné fúze?