…zde se nacházíte: PP ČAS > Organizace > Informace pro členy

Nejbližší akce

27.9. - 3.10.2010
Exkurze do Itálie
Informace

Informace pro členy

Pořádané akce

Přehled připravovaných akcí Pražské pobočky naleznete na stránce „Činnost PP ČAS v letošním roce.“

Výše členských příspěvků pro rok 2010

  • Centrální příspěvek – 400 Kč (studenti a důchodci: 300 Kč).
  • Příspěvek do PP ČAS – 100 Kč.

Jednotlivé příspěvky podle typu členství (2010):

  • Členství kmenové (přípěvek ČAS + PPČAS) – 500 Kč (studenti a důchodci: 400 Kč, zahraniční členství: 600 Kč).
  • Členství hostující (jen příspěvek PPČAS) – 100 Kč.
  • Členství externí (jen příspěvek PPČAS) – 100 Kč.

Platba příspěvků

Členské příspěvky je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

  • složenkou typu A, kterou jste dostali ve zpravodaji CrP (nebo kterou si můžete vyžádat u Lenky Soumarové),
  • převodem na účet PP ČAS (viz níže),
  • v hotovosti při setkáních pobočky.

 
Při platbě předtištěnou složenkou typu A vyplňte, prosím, vaše jméno, adresu a celkovou částku. Platbu rozepište do kolonky „Zpráva pro příjemce“ následujícím způsobem: uveďte písmeno K, pokud platíte do PP kmenově, tzn. 500 Kč (plné členství) či 400 Kč (důchodce, student); písmeno H, pokud jste člen hostující, tzn. platíte jen 100 Kč, a pak tedy centrální příspěvek platíte prostřednictvím jiné pobočky či sekce; písmeno E, pokud jste člen externí, tedy člen pouze PP, takže centrální příspěvek neplatíte. Dále nezapomeňte, prosím, uvést výši případného daru. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (členské číslo na průkazce pobočky), který je nezbytný k identifikaci platby!

 
V případě platby členského příspěvku převodem na účet PP ČAS (č. 214928867/0300) použijte stejné platební údaje, které najdete předtištěné na složence. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (členské číslo na průkazce pobočky), který je nezbytný k identifikaci platby! Podrobný rozpis platby zašlete, prosím, na soumarova(@)observatory(.)cz.
Bankovní spojení na PP ČAS naleznete na stránce výboru. Případné dotazy ohledně plateb příspěvků vám zodpoví hospodářka pobočky Kateřina Hofbauerová nebo správce databáze členů Lenka Soumarová.

Vzkaz výboru

Chcete-li předat vzkaz výboru, použijte formulář na stránkách výboru.