…zde se nacházíte: PP ČAS > Akce > Exkurze Polsko > Prgram > Den 3

Nejbližší akce

27.9. - 3.10.2010
Exkurze do Itálie
Informace

Den 3 – ne 19. 9.

Lidzbark Warmiński

Hrad v Lidzbarku Hrad v Lidzbarku

Gotický hrad v Lidzbarku leží na soutoku řeky Leny a Simsarny. Od roku 1795 sloužil jako sídlo Warmijských biskupů, z nichž mnozí významným způsobem zasáhli do dějin Polska. Plnil funkci kulturního i diplomatického sídla své doby, protože v něm sídlila biskupská administrativa, a zároveň funkci obrannou, která se odráží v pozůstatcích opevnění. Jeho nejzajímavější částí je jeho vnitřní nádvoří, které je obklopeno čtyřmi hradními křídly a dvouposchoďovými arkádami. Vnitřní prostory zahrnují místnosti od čtrnáctého do osmnáctého století z velké části vyzdobené původními malbami.

Vstupné činí 6 zł. pro dospělé a 4 zł. pro studenty (karta ISIC)

Olsztyn

Olsztyn - hvězdárna Olsztyn - planetárium Olsztyn - hrad

Navštívíme místní planetárium Mikuláše Koperníka, které bylo otevřeno v roce 1973, v den 500. výročí narození slavného astronoma. Čeká nás cesta na vrch svatého Ondřeje, nejvýše položeném místě Olztýna, kde se nachází místní hvězdárna. Byla vybudována na bývalé vyhlídkové věži 143 m. n. m.

Nemůžeme opominout ani Olzstýnský hrad ze 14. století. Město Olzstyn bylo založeno ve XV. století v pusté krajině varminské, která má díky četným jezerům a poledovcovým pánvím velmi specifický ráz. Olzstynský zámek vybudovaný na břehy Lyny nebyl tak skvělý, jako zámek lidzbarský, byl však považován za nejmocnější v celé Warmii. Dnes se na něm nachází se výstava věnovaná – jak jinak – Mikuláši Koperníkovi, který zde sídlil v letech 1516-1521. Prohlídkou nás bude provázet polský průvodce. Vstupné činí 6 zł., studenti 4 zł.

Grunwald

Kamenné kruhy v Odrách Kamenné kruhy v Odrách

Památné místo, kde polsko-litevská vojska porazila vojsko křižáckého řádu v bitvě u Grunwaldu [EN] (někdy také Tannenbergu) 15. července 1410. Bitva je velice pěkně popsána v závěru románu Henryka Sienkiewicze Křižáci, včetně toho, že celodenní bitvu pozorovali místní vesničané z korun stromů. Na polské straně byly i české síly a snad i Jan Žižka. Každý Polák zná scénu, kdy bitvou netrpěliví křižáci poslali polskému králi Vladislavovi Jagiellovi dva meče, kdyby náhodou mu jako scházely zbraně a proto se nemůže odhodlat k bitvě. Král meče přijal se slovy "Mečů je u nás dostatek, ale i tyto přijímám jako předzvěst našeho vítězství". Slova, že něčeho je u nás dostatek(v Polsku) jsou často parafrázována asi jako jsou u nás parafrázovány citáty Járy Cimrmana.

Dzialdowo

Zde máme v restauraci Wkra zamluvenu večeři. Bližší informace o plánované společné večeři najdete na stránce organizace.