…zde se nacházíte: PP ČAS > Akce > Exkurze Polsko > Prgram > Den 2

Nejbližší akce

27.9. - 3.10.2010
Exkurze do Itálie
Informace

Den 2 – so 18. 9.

Kamenné kruhy v Odrách

Kamenné kruhy v Odrách Kamenné kruhy v Odrách

Rezervace „Kręgi Kamienne“ (Kamenné kruhy) se nachází na území nadlesnictví Czersk, polesí Odry ve vzdálenosti 44 km na severovýchod od Chojnic a 14 km severně od Czerska. Je situovaná na pravém břehu řeky Wda – Černá Voda (která teče směrem na východ), jejiž rozloha činí asi 17 ha.

Toto malebné zákoutí bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1958. Toto místo je kromě přírodní rezervace také velmi zajímavé archeologické naleziště.

Uvnitř ohrazení v řídkém borovém lese se nachází 10 celých a fragmenty kamenných kruhů, z nichž nejmenší má průměr 15 m a největší 33 m. Na obvodě kruhů jsou ustaveny kameny vyčnívající 20-70 cm nad povrch země. Jejich počet osciluje od 16 do 29 kusů v jednom kruhu. Uprostřed kruhu je zasazený jeden, výjimečně dva kameny. Kromě kruhů se na území rezervace nachází asi 30 mohyl (kurhanů) o průměru od 8 do 12 m.

V pracech P. Stephana a Rolfa Müllera, kteří se zabývaly touto stavbou kamenných kruhových hradeb, byly předmětem diskuse pouze 3 hlavní směry A, B a C (viz plánek), které oba autoři vykládali astronomickým směrováním.

Věnujeme-li pozornost nápadné známce orientace, tj. kruhům 3, 4, 5 a 8, které jsou zvýrazněny šrafováním, objevíme další možná hlediska. Čtyři kruhy byly položeny s velkou přesností do hlavnívh nebeských směrů, přičemž úchylka ve směru východ-západ je jen 0,37° a sever-jih 0,9°. Jsou to do jisté míry základy konstrukce pozorovací stanice, o níž máme dnes následující představy:

  • Kruh č.5 byl jistě důležitých pozorovacím stanovištěm, neboť z něj bylo možno pozorovat skrze vizíry tvořené dvojitými kameny východy Slunce v době letního a zimního slunovratu. Ohraničení obou těchto slunečních poloh je na plánku vyznačeno kruhem, na němž se kyvadlově pohybuje Slunce v průběhu roku. Z kruhu 5 bylo možno též pozorovat ve směru 4 zapadající Slunce v době zimního slunovratu.
  • Střední polohy, tj. doby rovnodenosti, kdy Slunce vychází na východě a zapadá na západě, bylo možno pohodlně stanovit opět pomocí dvojice kruhů našeho i pozičního čtyřúhelníku z bodu A.
  • Z kruhu 3 ukazuje směr na jihovýchod ke kruhu 1, v jehož středu stál dříve snad vizír z dvojice kamenů, jenž možná musel být odstraněn kvůli polní cestě, která jím prochází. Zde se pak setkáváme se zaměřením na bod východu Slunce v době zimního slunovratu.
  • Čára vycházející z kruhu 1 k dvojitému kameni kruhu 8 se ukazuje být záměrnou linií na hvězdu Capellu, která zde v roce 1760 př. n. l. zapadala. Datování získané z tohoto proměření potvrzuje předpoklad archeologů, podle nějž patří kamenné kruhy do sklonku doby kamenné nebo do začátku doby bronzové.
  • Zdá se možné, že ze sluneční stanice Odry bylo prováděno také pozorování Měsíce, neboť čárkovaně nakreslená spojnicemezi kruhy 5 a 10 mohla být používána velmi dobře ke stanovení měsíčních extrémů při východu na severu stejně jako v jižním směru při západu.

Malbork

Hrad Malbork Hrad Malbork

Křižáci zahájili stavbu hradu asi v roce 1274. Roku 1276 dostala městská práva osada, která vznikla při stavbě hradu. V letech 1309-1457 byl Malbork [EN] sídlem velmistra křižáckého řádu a hlavním městem křižáckého státu.

Tvrz velmistra nebyla dobyta během obléhání polsko-litevskými vojsky pod vedením krále Vladislava Jagiela po bitvě u Grunwaldu v roce 1410. Během třináctileté války hrad koupil od námezdné posádky král Kazimír Jagelonský a hrad se tak stal do roku 1772 jednou z rezidencí polských králů. Hrad byl poškozen během válek se Švédskem, při dělení Polskaa během napoleonských válek. Rekonstrukce hradu byla zahájena v roce 1817. Od roku 1877 byl hrad rekonstruován K. Steinbrechtem (až do jeho smrti v roce 1923). Práce pokračovaly do roku 1945, kdy byl silně poškozen Rudou armádou během bojů o město. Rekonstrukce probíhá dodnes. V 50. letech místo rekonstrukce Starého Města byly ruiny rozebírány a stavební materiál se vyvážel pravděpodobně do Varšavy, což mělo negativní vliv na turistický rozvoj města, které má pouze hrad, ale bez historické městské části.

Hrad má pro veřejnost otevřeno od 9 do 19 hodin. Vstupné s průvodcem činí 22 zł. (zlevněné 13 zł.), vstup na obranné ochozy (ganki obronne) a věž pa 6 zł. (zlevněné 4 zł.).

Elbląg

Město Elblag

Historické město, kterým ale pouze projíždíme.

Frombork

Hrad Malbork Hrad Malbork Hrad Malbork Hrad Malbork

Frombork je malé městečko v blízkosti zátoky Visly, které od 13. století sloužilo jako sídlo Warmské kapituly. Byl mu přiznán status města včetně jeho práv 8. června roku 1310, stalo se tak podle Lubeckého práva, protože odtud pocházeli první osadníci.

Přes 700 let dlouhá historie po sobě zanechala mnohé architektonické památky.

Chrámový vrch – jedna z nejkrásnějších památek ve Fromborku. Byl mnohokrát poničen a znovu přestavěn, ale zachoval si středověký ráz. Nachází se na něm několik historicky významných budov.

Basilika – nejstarší budova pocházející ze 14. století byla postavena k připomenutí nanebevzetí panny Marie a sv. Ondřeje. S kaplí sv. Jiří (známá jako Polská kaple) a barokní Szembekovou kaplí.

Varmijská katedrála – velká katedrála, hlavní loď dlouhá 97 metrů, její největší šířka je 22 metrů.

Biskupský palác – goticko-barokní budova, která vyhořela v roce 1945 a v letech 1973-1975 byla přestavěna. Probíhají zde výstavy „Život a dílo Koperníka“, „Astronomie v navigaci a geodesii“ aj.

Zvonice – nejvyšší budova chrámového vrchu s vyhlídkovou plošinou. V přízemí bylo zřízeno planetárium, které je vybaveno přístrojem Carl Zeiss a projekční plochou o průměru 8 m. Můžeme zde také najít Foucaultovo kyvadlo.

Koperníkova věž – v severovýchodní části vrchu, jedná se o nejstarší část opevnění. Vyhořela při požáru v roce 1945, ale byla znovu zrekonstruována. Věž patřila Koperníkovi v letech 1504–1543. Interiér je zařízen tak, aby připomínal astronomova studia.

Jižní brána – postavena ve 14. století.

Podrobnosti a fotografie o památkách naleznete na stránkách Muzea M. Koperníka [EN].

Spát budeme, jak jinak, ve dvoulůžkových pokojích hotelu Koperník [EN] (ul. Kocielna 2). Na pokojích je koupelna a nocleh je se snídaní.