…zde se nacházíte: PP ČAS > Akce > Exkurze Polsko > Prgram > Den 1

Nejbližší akce

27.9. - 3.10.2010
Exkurze do Itálie
Informace

Den 1 – pá 17. 9.

Białków k/Wińska

Hvězdárna v Bialkowe Hvězdárna v Bialkowe Hvězdárna v Bialkowe - kopule

Hvězdárna v Białkowě [PL] na západ od Vratislavi patří Astronomickému ústavu Vratislavské univerzity. Skrývá se zde největší koronograf na světě o průměru 53 cm a ohniskové vzdálenosti 14 m. Horizontální coelostat o průměru 30 cm. Věnovat se nám bude Paweł Rudawy.

Morasko

Impaktní kráter Morasko Impaktní kráter Morasko

Historie výzkumu kráteru v obci Morasko [EN] začíná v roce 1914, když se tu během první světové války kopaly zákopy. V hloubce 5 m byl totiž objeven železný meteorit vážící 77,5 kg. Do dnešního dne bylo nalezeno celkem 300 kg větších či menších meteoritů, které lze shlédnout v okolních obcích (Suchy Las) a muzeích nebo univerzitách (Poznaň, Varšava, Pulsnitz, Moskva, Drážďany, Greifswald).

Meteority byly ve 20. letech klasifikovány jako oktaedrity, tj. železné meteority s příměsí niklu. Jeho hustota dosahuje 8 g/cm3.

Kuriózní je, že samotné krátery, které se poblíž míst nálezu nacházejí, upoutaly pozornost až v roce 1955. Dnes se zdá nepochybné, že krátery mají impaktní původ, ale do roku 1976 se uvažovalo i o glaciální hypotéze vzniku nebo umělém vytvoření člověkem.

Krátery se nalézají 1 km západně od vesnice na úbočí hory Morasko; dovede nás k nim ulice s přiléhavým jménem "Meteorytowa". Na kraji lesa nalezneme dohromady 7 kráterů s průměrem 15 až 100 m a hloubkou 0,9 až 13 m. Některé jsou celoročně vyplněné vodou, jiné jen během zimního období, ostatní jsou suché.

V 70. letech byl v poli, 1 km SSV od největšího kráteru, objeven ještě osmý kráter s průměrem 35 m a hloubkou 4,5 m, ale ten byl později zničen při zemědělských pracích.

Věk kráterů se odhaduje z paleontologického studia sedimentů v jezerech na 5000 až 5500 let. Stejná analýza u jiných depresí v okolí Moraska, které impaktní původ nemají, dává hodnotu 10 tisíc roků, což odpovídá konci poslední doby ledové.

Podrobnosti o kráteru Morasko si můžete přečist v článku Miroslava Brože, který vyšel v CrP 10/2000.

Piwnice u Toruńe

Vědecká hvězdárna v Piwnici u Torune Vědecká hvězdárna v Piwnici u Torune

Astronomické centrum Univerzity Mikuláše Koperníka [EN] leží asi 15 km severně od Toruně. Hvězdárna je také známa jako Torun Radio Astronomy Observatory a je částí světové sítě observatoří účastnících se v syntéze globálního radioteleskopu VLBI. Jsou zde dva radioteleskopy, jeden o průměru 32 m a menší o průměru 15 m.

Výzkumy se soustřeďují na pozorování a teoretické modelování fyzikálních procesů, ke kterým dochází v jádrech aktivních galaxií a kvasarů, na měření chronometráže pulsarů, na hledání nových planetárních soustav a na zkoumání těles sluneční soustavy. Projektují a stavějí se zde unikátní řídící a měřící aparaturu (nízkošumové přijímače, spektrografy, měniče frekvence, digitální elektroniku, řídící systémy).

Hlavní anténa a průměru 32 m byla navržena a postavena v Polsku a je plně ovladatelná na klasické azimutální montáži. Hlavní zrcadlo je složené z 336 panelů, z nichž každý je vyroben s přesností 0,35 mm (střední standardní odchylka). Poloha sekundárního zrcadla o průměru 3,2 m je neustále korigována, aby se kompenzovaly odchylky povrchu od paraboly.

Toruń

Rodný dům Mikuláše Koperníka v Toruni Model středověké Toruně

Toruň plní v Polsku úlohu našich Pardubic - je proslulá svým perníkem. Nás však zajímá jako rodiště Mikuláše Koperníka. Jeho rodný dům [EN] se zachoval do současnosti a v současnosti je v něm expozice o tomto tvůrci heliocentrické soustavy. Otevřeno v pátek 12-18, cena vstupenek: Koperníkův dům: normální 7,49 zł., zlevněné 5,35 zł. Model středověké Toruně: normální 8,56 zł., zlevněné 5,35 zł. Koperníkův dům a maketa: normální 12,84 zł., zlevněné 8,56 zł.

Jednotlivé výstavy: Model středověké Toruně (Makieta średniowiecznego Torunia), Měšťanská kultura v Toruni v době Mikuláše Koperníka (Kultura mieszczańska w Toruniu w czasach Mikołaja Kopernika), Výstava věnovaná Janu Heveliovi (Wystawa poświęcona Janowi Heweliuszowi), Výstava "Rapperswilská" (rekonstrukce nejstarší výstavy koperníkovských památek, která proběhla v Polském národním muzeu ve švýcarském Rapperswilu v roce 1870), Mikuláš Koperník - život a dílo (Mikołaj Kopernik - życie i dzieło ).

Návštěva modelu zahrnuje 18minutový pořad, kdy se k povídání osvětlují jednotlivé části Toruně. Uvádí návštěvníka do dramatických událostí polsko-křižáckých válek 15. století a popisuje roli města v těchto konfliktech. Hlas provádí po uličkách středověké Toruně, ukazuje nádherné kostely, radnice Starého a Nového Města, brány vedoucí do okolních usedlostí a na břeh Visly. Díky akustickým efektům zdůrazňující městský ruch lze slyšet také toruňské voraře či dohadující se trhovkyně na rynku. V pořadu se též hovoří o Mikuláši Koperníkovi, jeho rodině a místech trvale s ním spojených. Projekci ovládá počítač a k projekci na plátno se využívá videoprojektor. Maketa funguje od roku 1973 a do roku 2000 projekci shlédly skoro 2 miliony lidí.

Nocleh máme zajištěn na kolejích Univerzity Mikuláše Koperníka, které jsou nedaleko centra. Ubytování je bohužel bez snídaně.