…zde se nacházíte: PP ČAS

Nejbližší akce

27.9. - 3.10.2010
Exkurze do Itálie
Informace

Pražská pobočka České astronomické společnosti

Pražská pobočka je největší složkou České astronomické společnosti (ČAS). V současné době sdružuje přes 240 svých členů (pražských i mimopražských) se zájmem o astronomii v České republice.

Činnost

Činnost pobočky se soustřeďuje na pořádání přednášek a exkurzí pro své členy. Mezi největší akce pořádané Pražskou pobočkou patří zahraniční exkurze (do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN (2002), „Toulky (s) ČASem jihozápadní Anglií“ (2003), „Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět“ (2004), Za úplným zatměním Slunce do Číny (2009).

Další informace o činnosti najdete na stránkách věnovaných akcím Pražské pobočky nebo ve výročních zprávách.

Zpravodaj Corona Pragensis

Pro své členy pobočka vydává tištěný zpravodaj Corona Pragensis. V něm mimo vnitřních informací o pobočce a její činnosti vychází články s astronomickou tématikou.

Organizace

V čele Pražské pobočky stojí její výbor, který je volen členy pobočky vždy na 3 roky. Výbor odpovídá za chod pobočky a pořádání přednášek a exkurzí pro své členy.

V rámci pobočky funguje i Optická skupina ČAS.

V čele České astronomické společnosti stojí Výkonný výbor ČAS, který odpovídá za chod společnosti jako celku, propagaci ČAS a astronomie v České republice i ve světě, je pořadatelem Astronomické olympiády a pro členy ČAS vydává zpravodaj Kosmické rozhledy (součást časopisu Astropis).

Členství

Pokud Vás činnost Pražské pobočky zaujala, navštivte stránku „Jak se stát členem“. Pro členy Pražské pobočky je připravena stránka „Informace pro členy“.

Nejbližší akce

Exkurze do Itálie

Itálie

V termínu 27. září (pondělí) až 3. října (neděle) 2010 bude probíhat exkurze PPČAS v oblasti severní Itálie, prohlídka astronomicky významných a zajímavých lokalit. Další informace a příjem přihlášek naleznete zde, je nutné přihlásit se co nejdříve.
 

Předchozí akcí PP ČAS byla exkurze do ČHMÚ, která proběhla v pondělí 17.června 2010. Fotografie najdete zde
 
 

Aktuálně:

Přečtěte si výroční zprávu PPČAS za rok 2009.
 
Členské přípěvky na rok 2010: výše příspěvku ČAS i PPČAS zůstává na stejné úrovni jako na rok 2009 - viz stránku o členství. Příspěvky laskavě zaplaťte nejpozději do konce února 2010.
 
Informace o expedici PP ČAS za úplným zatměním Slunce 2009 do Číny.
 
Prohlédněte si fotogalerii PPČAS.
 
Optická skupina ČAS se schází opět každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 16 hodin na Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně.