Raketoplán
Tradiční únorová přednáška ne jenom pro členy Pražské pobočky České astronomické společnosti o událostech v kosmonautice které se udály v uplynulém roce přednes Milan Halousek, předseda Astronutické sekce. Přednáška proběhne v posluchárně číslo 209 v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 dne 23.února 2017 od 17h. Rád bych zde vyjádřil vděčnost organizátorům přednáškového seriálu „Fyzikální čtvrtky“ kteří nám s organizací této přednášky nezištně pomáhají! Děkujeme!

PPČASVážení členové Pražské pobočky,
letošní rok není pouze stým výročím založení ČASu ale je rovněž rokem volebním. Je zapotřebí zvolit nový výbor pobočky. A ne jen to. Letos se bude v Brně o víkendu 1. a 2. dubna konat i sjezd ČASu, na který potřebujeme zvolit delegáty. Podle Jednacího a organizačního řádu, klíče pro výpočet počtu delegátů a počtu kmenových členů naší pobočky máme právo na sjezd vyslat deset delegátů s hlasovacím právem. Samozřejmě se sjezdu může zúčastnit každý člen ČAS, ale pouze delegáti mají hlasovací právo a pouze delegátům budou uhrazeny cestovní náklady. Bylo zvykem konat volby během výroční schůze pobočky, která je naplánovaná na konec března. Protože však jsme nuceni dodat seznam delegátů o měsíc dříve, nezbývá, než svolat zvláštní volební schůzi.

Volební schůzi svoláváme na 15.února 2017, 17:30 h na Štefánikovu hvězdárnu.

Na schůzi budeme volit jak delegáty na dubnový sjezd ČASu tak i nové vedení Pražské pobočky. Žádáme tedy kmenové členy PP, kteří by měli zájem zúčastnit se sjezdu a / nebo spolupracovat ve výboru PP a tím se podílet na směřování pobočky na začátku druhého století existence ČASu, aby vyjádřili svůj zájem zasláním emailu na adresu praha@astro.cz. Ve zprávě uveďte kromě jména i číslo legitimace a funkci, o kterou máte zájem (práce ve výboru a/nebo delegát sjezdu). Rovněž můžete sami navrhnout do funkce jiného člena PP ČAS. Navrhovaná osoba musí být o návrhu informovaná a musí s Vaší nominací vyjádřit souhlas.

Vaše návrhy a nabídky očekáváme nejpozději do 14. února, abychom se stihli na volební schůzi připravit.

Těšíme se na viděnou 15. února v 17:30 na Štefánikově hvězdárně
Výbor PP ČAS

Tradiční první přednáškou roku „Obloha v roce 2017″ pro členy PP ČAS je určena pro seznámení se s astronomickými událostmi v nadcházejícím roce. Program proběhne v Planetáriu hl.m. Prahy ve Stromovce ve středu 18.ledna 2017 v 17:30 a pro členy Pražské pobočky ČAS je po předložení platné legitimace vstup volný. Program pro nás připravil Mgr. Jakub Rozehnal ze Štefánikovy hvězdárny.

Pro členy PP ČAS je k vyzvednutí kniha Nebeské perly české a slovenské astrofotografie v Café Martin (Sokolovská 75/29), a to každý čtvrtek až do Vánoc v době 9:00-10:00 a 15:00-16:00, nebo po dohodě na tel. čísle 774 870 916 (Jiří Bárta). Kniha je zdarma pro všechny členy ČAS.

Výkonný výbor ČAS rozhodl ponechat minimální výši členských příspěvků na rok 2017 ve stejné výši, jako v roce 2016, tj. základní 500 Kč, nevýdělečně činní 400 Kč, zahraniční členové 700 Kč.

Výbor Pražské pobočky ponechává výši členského příspěvku na rok 2017 beze změny, tedy ve výši 100,- Kč, členové nad 70 let zdarma.

Příspěvek tedy činí:

  • 600,- Kč pro výdělečně činné
  • 500,- Kč pro nevýdělečně činné
  • 400,- Kč pro členy nad 70 let
  • 100,- Kč pro hostující členy (platí centrální příspěvek prostřednictvím jiné složky)

Platbu, prosím, proveďte převodem na účet:

2100452468 / 2010 

nejpozději do 27. 10. 2016. Jako variabilní symbol uveďte vaše členské číslo (na průkazce). Nové členské průkazky budou rozeslány spolu s členským věstníkem Kosmické rozhledy jako příloha časopisu Astropis.

V případě nejasností kontaktujte Lenku Soumarovou – soumarova@observatory.cz nebo na tel. 603 759 280.

Vítejte

Vítáme Vás na webových stránkách Pražské pobočky ČAS. Na těchto stránkách najdete informace o pobočce, členství i akcích a exkurzích pořádaných Pražskou pobočkou.

Další akce

Vytvořili jsme novou stránku, na které najdete další astronomické a jiné příbuzné akce v Praze a okolí, které nepořádá Pražská pobočka, ale rádi bychom na ně upozornili.

Odkaz na seznam akcí