2004

Obloha v roce 2004 (Ing. Pavel Příhoda)

út 27. ledna 2004 od 17:00 v pražském Planetáriu

Planetárium

V úterý 27. ledna 2004 od 17:00 se v Planetáriu v sále Cosmorama koná tradiční přednáška „Obloha v roce 2004“. Připravil a hovoří Ing. Pavel Příhoda. Přednáška je přístupná i veřejnosti, členové Pražské pobočky mají po předložení členské legitimace vstup zdarma.

Kosmonautika v roce 2003 (Ing. Marcel Grün)

út 24. února 2004 od 17:30 v pražském Planetáriu

Raketoplán

V úterý 24. února 2004 se v Planetáriu v sále Starvid koná setkání Pražské pobočky s následujícím programem: 17:30 – volba delegátů pobočky na sjezd ČAS, 18:00 – tradiční přednáška „Kosmonautika v roce 2003“. Připravil a hovoří Ing. Marcel Grün. Přednáška je přístupná i veřejnosti, členové Pražské pobočky mají po předložení členské legitimace vstup zdarma.

Výroční členská schůze a Žeň objevů 2003 (RNDr. Jiří Grygar)

po 29. března 2004 od 18:30 v posluchárně M1 na Matematicko fyzikální fakultě

RNDr. Jiří Grygar

V pondělí 29. března 2004 se od 18:30 koná Výroční členská schůze. Setkání se koná na výjimečném místě, v posluchárně M1 na Matematicko fyzikální fakultě v budově děkanátu, ulice Ke Karlovu 3, Praha 2 (asi 8 minut pěšky od metra C na I. P. Pavlova). Program: přednesení výroční zprávy za uplynulý rok, přednesení zprávy o hospodaření v roce 2003, přednesení revizní zprávy, diskuse, informace o Sjezdu ČAS v Litomyšli, informace o zvolených delegátech pobočky, volba výboru na další tříleté období, volba revizora.

Přibližně v 19:00 začne tradiční přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. – Žeň objevů 2003, která bude přístupná také studentům MFF UK.

Exkurze ke stroji Pražského orloje na Staroměstském náměstí

út 27. dubna 2004 od 17:30 u Pražského orloje

Pražský orloj

V úterý 27. dubna 2004 se koná exkurze ke stroji Pražského orloje na Staroměstském náměstí. Ke stroji (přístup dvířky pod orlojem) nás pustí orlojník pan Zámečník a odborný výklad provede RNDr. Zdislav Šíma, CSc. z Astronomického ústavu Akademie věd. Na exkurzi je třeba se předem přihlásit. Přihlašovat se můžete Pavlu Suchanovi. Ke stroji orloje se vejdou tak 3 návštěvníci, exkurze bude tedy probíhat v malých skupinkách. Orientačně se můžete přihlásit do dvou skupin, jedna od 17:30 a druhá od 18:15. Sraz přihlášených před orlojem.

Přechod Venuše přes sluneční disk – Keplerova předpověď, Halleyova metoda a příběhy dřívějších pozorování (RNDr. Alena Šolcová)

st 26. května 2004 od 19:00 na Štefánikově hvězdárně

Přechod Venuše  přes  Sluneční disk

Ve středu 26. května 2004 se uskuteční na Štefánikově hvězdárně na Petříně od 19:00 přednáška RNDr. Aleny Šolcové na téma Přechod Venuše přes sluneční disk – Keplerova předpověď, Halleyova metoda a příběhy dřívějších pozorování.

Mikuláš Koperník a jeho historický význam v dějinách vědy (Mgr. Pavel Najser)

čt 24. června 2004 od 18:30 na Štefánikově hvězdárně

Mikuláš Koperník

Ve čtvrtek 24. června 2004 od 18:30 na Štefánikově hvězdárně pořádá Pražská pobočka přednášku, která se úzce váže k připravované zářijové exkurzi do Polska. Připravil a hovoří Mgr. Pavel Najser. Přednáška je přístupná i veřejnosti, členové PP ČAS mají vstup zdarma.

V přednášce bude vyložen vývoj názorů na stavbu světa od starověku do renesance a hlavní příčiny vzniku nových myšlenkových proudů. Budeme sledovat život Mikuláše Koperníka od mládí až po vyzrálou renesanční osobnost, vývoj jeho názorů vedoucích k epochálnímu dílu. Seznámíme se s hlavními principy Koperníkova heliocentrického systému, jeho přednostmi i nedostatky a zejména jeho významem pro pozdější vývoj přírodních i společenských věd.

Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět

čt 16. září – út 21. září 2004

Mikuláš Koperník

Informace o exkurzi po polských astronomických místech, zejména pak po místech spojených s Mikulášem Koperníkem najdete na samostatné stránce – Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět.

Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět – naposledy, tentokrát v obrazech a vyprávění

út 26. října 2004 od 18:00 v čajovně „V Síti“

Mikuláš Koperník

Výbor Pražské pobočky zve účastníky exkurze „

Vítejte

Vítáme Vás na webových stránkách Pražské pobočky ČAS. Na těchto stránkách najdete informace o pobočce, členství i akcích a exkurzích pořádaných Pražskou pobočkou.

Další akce

Vytvořili jsme novou stránku, na které najdete další astronomické a jiné příbuzné akce v Praze a okolí, které nepořádá Pražská pobočka, ale rádi bychom na ně upozornili.

Odkaz na seznam akcí